1von 6 Saarbrücken-Dudweiler Schließen
» «
Bildbeschreibung
De Monn mit da long Stong am alten Markt in...
De Monn mit da long Stong am alten Markt in...
Marienkirche in Saarbrücken-Dudweiler
Saarbrücken-Dudweiler
Rathaus in Saarbrücken-Dudweiler
Saarbrücken-Dudweiler