1von 12 Vulkaneifel-Pfad Vulkan-Pfad Schließen
» «
Bildbeschreibung
Vulkan-Pfad: Start am Bahnhof in Jünkerath
Vulkan-Pfad: Eisenmuseum Jünkerath
Vulkan-Pfad: Eisenmuseum Jünkerath
Vulkan-Pfad: St. Michael Kirche Steffeln
Vulkan-Pfad: Vulkangarten Steffeln
Vulkan-Pfad: Vulkangarten Steffeln
Vulkan-Pfad: Vulkangarten Steffeln
Vulkan-Pfad: Eichholzmaar
Vulkan-Pfad: Eichholzmaar
Vulkan-Pfad: Eichholzmaar
Vulkan-Pfad: Eichholzmaar
Vulkan-Pfad: Eichholzmaar